คัมภีร์ใบลานที่พบในจังหวัดมหาสารคาม
กันทรวิชัย
แกดำ
โกสุมพิสัย
เชียงยืน
นาดูน
นาเชือก
บรบือ
วาปีปทุม
พยัคฆภูมิพิสัย
เมือง


วัดบ้านกอก บ้านกอก ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

ชื่อ
หมวด
จากเล่ม
จำนวนผูก
กถาวัตถุ
ปกิณณกะ
1
1/12
กัณฑ์ฉลอง
อานิสงส์ต่าง ๆ
4
1/7
กาพย์ปาฏิโมกข์
ธรรมะทั่วไป
1
1/22
คุณพระรัตนไตร
ธรรมะทั่วไป
1
1/16
คุรุธรรม
พุทธทำนาย
1
1/18
คุรุธรรม
ธรรมะทั่วไป
4
1/8
จำปาสี่ต้น
นิทานพื้นบ้าน
1
6/109
ฉลองต่าง ๆ
อานิสงส์ต่าง ๆ
1
9/56
ฉลองต่าง ๆ
อานิสงส์ต่าง ๆ
4
1/10
ท้าวกาดำ
นิทานพื้นบ้าน
4
3/63
ท้าวกาดำ
นิทานพื้นบ้าน
1
3/60
เทวทูตรสูตร
พระสูตร
1
1/14
พระเจ้านิพพาน
ประวัติพุทธศาสนา
1
12/177
พระเจ้านิพพาน
มหาชาติชาดก
1
1/27
พระเจ้านิพพาน
มหาชาติชาดก
4
2/50
พระธรรม 3 ไตร
พระสูตร
1
3/54
พระธรรม 3 ไตร
ธรรมะทั่วไป
4
3/85
พระยมก
ปกิณณกะ
1
1/13
พระสังขยา
คัมภีร์ภาษาบาลี
4
6/124
พระอภิธรรม
พระสูตร
1
24/310
พลสังขยา
ปกิณณกะ
1
6/136
พลสังขยา
ปกิณณกะ
1
1/21
พื้นที่ธาตุพนม
พระอภิธรรม
1
1/5
มหาชาติ
มหาชาติชาดก
4
9/95
มหาชาติ
มหาชาติชาดก
1
5/83
มหาปัฏฐาน
พระอภิธรรม
1
1/14
มหามูลนิพพาน
ธรรมะทั่วไป
4
3/60
มหาวรรค
ธรรมะทั่วไป
4
4/101
มูลกัจจายนะ
อื่น ๆ
1
7/163
มูลกิตติ
พระวินัย
1
1/23
มูลธรรม
ธรรมะทั่วไป
4
1/7
มูลนิพพาน
พระสูตร
1
4/100
มูลนิพพาน
ธรรมะทั่วไป
4
13/211
มูลนิพพาน
ตำนานปูชนียวัตถุ
1
12/177
ยมกปาฏิหาร
พระอภิธรรม
4
1/13
ลำนางผมหอม
นิทานพื้นบ้าน
1
1/20
ลำมูลนิพพาน
ตำนานปูชนียวัตถุ
1
1/25
ลำอรพิม
นิทานพื้นบ้าน
1
3/45
วัตถุกรณีฎีกา
บทสวดและพิธีกรรม
4
1/22
วัตถุกรณีฎีกา
ธรรมะทั่วไป
1
1/22
วิชาสูตร
พระสูตร
1
4/53
วิชาสูตร
พระสูตร
4
1/19
วินัยสงฆ์
พระวินัย
1
1/33
วิสุทธิยา
พระอภิธรรม
1
8/73
วิสุทธิยา
บทสวดและพิธีกรรม
4
8/72
เวรทั้งมวล
ไสยศาสตร์
1
1/44
เวรทั้งมวล
บทสวดและพิธีกรรม
4
1/44
ศิริมานนทสูตร
อื่น ๆ
1
12/283
ศิริมานนทสูตร
พระสูตร
4
12/285
สังฮอมธาตุ
ทรรศนะเกี่ยวกับจักรวาล
1
29/215
สังฮอมธาตุ
ธรรมะทั่วไป
4
24/507
สูตรมนต์น้อย
ธรรมะทั่วไป
1
1/26
อภิธรรม
พระอภิธรรม
4
20/315
อรพิม
นิทานพื้นบ้าน
4
2/25