คัมภีร์ใบลานที่พบในจังหวัดมหาสารคาม
กันทรวิชัย
แกดำ
โกสุมพิสัย
เชียงยืน
นาดูน
นาเชือก
บรบือ
วาปีปทุม
พยัคฆภูมิพิสัย
เมือง


วัดมหาผล บ้านท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

ชื่อ
หมวด
จากเล่ม
จำนวนผูก
กาพย์พระเจ้านิพาน
นิทานพื้นบ้าน
1
1/4
แก้วกำเลิด
ลัทธิพิธีกรรม
1
1/3
คำลังสุกุล
โหราศาสตร์
1
1/3
จันทรคราส
นิทานพื้นบ้าน
1
1/25
โจทย์เลข
ธรรมะทั่วไป
1
1/4
ดูแลผ้วเอาเมีย
โหราศาสตร์
1
1/4
ต้นไตยศาสตร์
ธรรมะทั่วไป
1
1/8
ต้นไตยศาสตร์
ชาดกทั่วไป
1
2/27
ตันตรัยศาสตร์
กฎหมายโบราณ
4
3/27
นิพพานสูตร
พระสูตร
1
1/15
บุคคลบัญญัติ
พระอภิธรรม
4
4/13
ผญา
ธรรมะทั่วไป
1
1/5
พระคาถาแล
โหราศาสตร์
1
1/16
พระธาตุกถา
พระอภิธรรม
4
3/13
พระยมก
พระอภิธรรม
4
6/10
พระราม
นิทานพื้นบ้าน
1
13/133
พระราม
นิทานพื้นบ้าน
4
5/133
พระอภิธรรม
พระอภิธรรม
1
8/59
พลสังขยา
คัมภีร์ภาษาบาลี
4
2/23
พลสังขยา
นิทานพื้นบ้าน
1
3/23
ภาวนา
ลัทธิพิธีกรรม
1
1/4
มหาชนก
นิทานพื้นบ้าน
4
1/24
มหาชนก
นิทานพื้นบ้าน
1
2/24
ลักษณะฝัน
อื่น ๆ
1
1/6
ลำเชียงโจรโต
นิทานพื้นบ้าน
1
2/26
ลำเชียงโจรโต
นิทานพื้นบ้าน
4
3/26
ลำแตงอ่อน
นิทานพื้นบ้าน
1
1/24
สังฮอมธาตุ
ธรรมะทั่วไป
4
2/36
สังฮอมธาตุ
ทรรศนะเกี่ยวจักรวาล
1
3/36
สานหงษ์
นิทานพื้นบ้าน
1
1/10
สาราการะวิชาสูตร
ธรรมะทั่วไป
1
1/8
สีบชาตาแล
นิทานพื้นบ้าน
1
1/5
สุพรมโมกขา
นิทานพื้นบ้าน
1
3/40
สุพรมโมกขา
นิทานพื้นบ้าน
4
2/40
สุวรรณจักร
นิทานพื้นบ้าน
1
1/233
สุวรรณจักร
ธรรมะทั่วไป
4
4/233
สูตรขวัญคนป่วย
ไสยศาสตร์
1
1/4
หนังสือบูชา
ลัทธิพิธีกรรม
1
1/5
หนังสือสานหงษ์
นิทานพื้นบ้าน
1
1/10
หนังสือสูตรขวัญ
ลัทธิพิธีกรรม
1
1/4
ห้าสิบชาติ
มหาชาติชาดก
1
1/9
อานิสงส์สร้างกุฏิ
อานิสงส์ต่าง ๆ
1
1/10
อุรังคธาตุ
พุทธตำนาน
4
1/19
อุรังคะธาตุ
ตำนานปูชนียวัตถุ
1
2/19