แนะนำหนังสือ วรรณกรรมเยาวชน
“ทางสืบทอด”


ภูมิปัญญาท้องถิ่น : สำนึกและจิตวิญญาณล้ำลึก
โดย บุญยงค์ เกศเทศ
ราคา 180 บาท (ติดต่อผ่าน E-mail ลดเหลือ 150 บาท)
สนใจติดต่อ
043-754427,081-9668488 หรือ naka_609@hotmail.com

“การเดินเรื่องโดยใช้ตัวละครซึ่งเป็นเยาวชนเป็น
ตัวนำเรื่อง เชื่อมไปหาแหล่งความรู้คือผู้เฒ่าผู้แก่ใน
ฐานะปราชญ์พื้นบ้าน ทำให้เห็นบรรยากาศและ
อารมณ์แห่งการสืบทอดแบบเรียบง่าย แฝงไว้ด้วยไอ
อุ่นแห่งศรัทธาและความมุ่งมั่นจริงจัง”
เนื้อหา
บ้านตาลเรียง
ฝันบรรเจิด
นักเรียน ม.
ครูคนใหม่
บนทางเกวียน
ตำรวจจับโจร
หมาบ้า
มนต์รักลูกทุ่ง
ผ้าเช็ดหน้าผืนนั้น
เรียนรู้ธรรมชาติ
หมาหมู่
ความสุขจอมปลอม
ยุคพลาสติก
หยิน-หยาง
เยือนถิ่นไกล
ผู้มาโปรด
เสียงสวรรค์
หลุมดำกับความยากจน
สังคมธุรกิจ
ดงแม่เผด
บ้านกลางหมื่น
บ่อพันขัน ตำนานน้ำศักดิ์สิทธิ์
แฮกเสี่ยวผูกมิตร
ป่าวัฒนธรรม
ศาลผีบรรพชน
เฒ่าจ้ำ
เลี้ยงขึ้น เลี้ยงลง
สำนึกและจิตวิญญาณ
ผีปู่ตา อารักษ์บ้าน
ไม้เครือเถายา
สิ่งแปลกปลอม
หนามยอกเอาหนามบ่ง
อาหารพื้นถิ่น
“ตุ้มปากเล้า...ข้าวนบ”
บุญเบิกฟ้า
กินอยู่พอเพียง
คำของครู
ธาตุสี่
เปิดชีวิตปิดเทอม