โครงการอนุรักษ์ใบลานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
   หนังสือใบลาน กับชุมชนอีสาน มีความสัมพันธ์กันมายาวนานแต่อดีต
ปี้ ดัชนีหนังสือใบลานอีสาน
ผู้เขียน อาจารย์ราชันย์ นิลวรรณาภา
           
หนังสือพิมพ์สำหรับคนรักษ์ป่าและสิ่งแวดล้อม
ปีที่ 3 ฉบับที่ 9 ประจำเดือน มกราคม-มีนาคม2551
               
ตามรอยใบลาน
ดิจิตอลอีสานใบลานอิเลคทรอนิกส์
หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
ปีที่23 ฉบับที่ 7699 วันพุธที่21ตุลาคม พ.ศ.2552
อีสานดิจิตอล ส่ง "ใบลานอิเล็คทรอนิคส์"
 อีสานดิจิตอล ส่ง "ใบลานอิเล็คทรอนิคส์"อนุรักษ์ของเก่า" ใบลานอิเล็คทรอนิคส์"อนุรักษ์ของเก่า -คนรุ่นใหม่สืบสานภูมิปัญญาอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ก่อตั้งโครงการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน แปรรุปใส่แพ็กเกจทันสมัยในรูปแบบ
ใบลานอิเล็คทรอนิคส์ โครงการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานฯมหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2546 ด้วยเล็งเห็นว่าควรมีการดำเนินการด้านการสำรวจอนุรักษ์และเอกสารใบลานอย่างจริงจัง
 
หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ
ฉบับวันอังคาร ที่10 พฤศจิกายน พ.ศ.2552
  หน้าที่  1  I  2  
 
โครงการอนุรักษ์ใบลานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
                                                                                                                                             อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม ๔๔๑๕๐   โทร. ๐๔๓-๗๕๔๔๒๗
                                                                                                                                                                                           เบอร์โทรภายใน. ๒๐๑๘, ๒๐๒๑