ร่วมแสดงความคิดเห็น Vote เพื่อทางเราจะได้นำไปปรับปรุงในครั้งต่อไป
ดีมาก 10 คน
 
28.57 %
ดี 8 คน
 
22.86 %
พอใช้ 13 คน
 
37.14 %
ปรับปรุง 4 คน
 
11.43 %
รวม 35 คน
 
100.00 %