ประมวลภาพอบรมอักษรโบราณ

 

โครงการอบรมอักษรโบราณสำหรับครู-อาจารย์ จังหวัดมหาสารคาม

วิธีการนำภาพออกมาใช้งาน นำเม้าไปชี้ำภาพที่ต้องการ แล้ว คลิกขวา เลือก Save Pictures As..

 


DSC05026.JPG

DSC05027.JPG

DSC05028.JPG

DSC05029.JPG

DSC05030.JPG

DSC05031.JPG

DSC05032.JPG

DSC05033.JPG

DSC05034.JPG

DSC05035.JPG

DSC05036.JPG

DSC05037.JPG

DSC05039.JPG

DSC05040.JPG

DSC05041.JPG

DSC05045.JPG

DSC05051.JPG

DSC05055.JPG

DSC05056.JPG

DSC05057.JPG

DSC05062.JPG

DSC05064.JPG

DSC05068.JPG

DSC05070.JPG

DSC05071.JPG

DSC05072.JPG

DSC05073.JPG

DSC05075.JPG

DSC05076.JPG

DSC05083.JPG

DSC05084.JPG

DSC05087.JPG

DSC05089.JPG

DSC05094.JPG

DSC05096.JPG

DSC05099.JPG

DSC05101.JPG

DSC05103.JPG

DSC05118.JPG

DSC05119.JPG

DSC05120.JPG

DSC05121.JPG

DSC05122.JPG

DSC05123.JPG

DSC05124.JPG

DSC05125.JPG

DSC05127.JPG

DSC05128.JPG

DSC05129.JPG

DSC05130.JPG

DSC05133.JPG

DSC05134.JPG

DSC05135.JPG

DSC05136.JPG

DSC05137.JPG

DSC05142.JPG

DSC05143.JPG

DSC05144.JPG

DSC05145.JPG

DSC05148.JPG

DSC05150.JPG

DSC05153.JPG

DSC05154.JPG

DSC05155.JPG

DSC05156.JPG

DSC05157.JPG

DSC05159.JPG

DSC05160.JPG

DSC05162.JPG

DSC05163.JPG

DSC05164.JPG

DSC05165.JPG

DSC05166.JPG

DSC05168.JPG

DSC05169.JPG

DSC05171.JPG

DSC05175.JPG

DSC05176.JPG

DSC05179.JPG

DSC05180.JPG

DSC05181.JPG

DSC05184.JPG

DSC05185.JPG

DSC05186.JPG

DSC05187.JPG

DSC05189.JPG

DSC05190.JPG

DSC05191.JPG

DSC05192.JPG

DSC05199.JPG

DSC05202.JPG

DSC05203.JPG

DSC05205.JPG

DSC05210.JPG

DSC05211.JPG

DSC05212.JPG

DSC05217.JPG

DSC05218.JPG