ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๒ โครงการอนุรักษ์ใบลานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัด “ โครงการอบรมอักษรขอมไทยสำหรับพระสงฆ์ ” ขึ้น ณ วัดอภิสิทธ์ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยมีพระสงฆ์เข้าอบรมในครั้งนี้จำนวนทั้งสิ้น
๕๐ รูป
ประมวลภาพ