หลักการเขียนพยัญชนะอักษรไทยน้อย

  หลักการเขียนพยัญชนะอักษรไทยน้อย

             
           การเขียนอักษรไทยน้อยโดยทั่วๆ ไปนั้นนิยมเริ่มเขียนตั้งแต่หัวตัวอักษรเหมือนกับอักษรไทย แต่ต่างกันที่อักษรไทยน้อยนิยมเขียน ใต้เส้นบรรทัดซึ่งแตกต่างกับการเขียนอักษรไทยในปัจจุบันที่เขียนบนเส้นบรรทัด

        
 

 

| กลับหน้าแรก | | กลับตัวอักษรไทยน้อย |

 

6003F๏