นกจอกน้อย
โดย
สมัย วรรณอุดร
โครงการอนุรักษ์ใบลานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เนื้อหา
    เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วยที่มาของต้นฉบับใบลาน
พร้อมด้วยตัวอย่าง ต้นฉบับเรื่องย่อและเนื้อเรื่องได้จัดตาม
รูปแบบร้อยกรองท้องถิ่นอีสานและท้ายเล่มได้ทำอภิธานศัพท์
ภาษาอีสานไว้ด้วย

   
 
 
 
จำนวน 83 หน้า   ราคา 250 บาท

ภูมิปัญญาอีสานจากใบลาน
โดย
ณรงค์ศักดิ์ ราวะรินทร์
โครงการอนุรักษ์ใบลานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เนื้อหา
-เรื่องย่อวรรณกรรม
-ธรรมดาสอนโลก(ฉบับวัดสระทองบ้านทัน)
-ธรรมดาสอนโลก(ฉบับวัดมงคลเทพประสิทธิ์)
-ปู่สอนหลาน(ฉบับวัดสระทองบ้านทัน)
-สอนหญิง สอนชาย(ฉบับวัดสระทองบ้านทัน)
-ตำราปลูกเฮือน(ต้นฉบับวัดดอนยม)
-ตำราปลูกเฮือน(ต้นฉบับสำนักสงฆ์อิสระธรรมวิเวก)
-ตำราโหราศาสตร์(ต้นฉบับวัดบ้านดอนยมและฉบับวัดศรีเวียงชัย)
-ตำรายา(ฉบับวัดป่ากู่แก้ว)
-คาถา (ต้นฉบับวัดศรีเวียงชัย บ้านดอนเวียงจันทน์)

จำนวน 131 หน้า   ราคา 180 บาท

ตำราโหราศาสตร์
(พ่อจารย์บัวศรี ศรีสูง)
ปริวรรตโดย
สมัย วรรณอุดร
โครงการอนุรักษ์ใบลานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เนื้อหา
-ตำราโหราศาสตร์ : ต้นฉบับและคำอ่านปัจจุบัน
-ตำราโหราศาสตร์ : จัดรูปแบบ

 

จำนวน 170 หน้า   ราคา 200 บาท
 หนังสือทุกเล่มจัดพิมพ์ด้วยกระดาษ ถนอมสายตา สนใจหนังสือสั่งซื้อได้ที่ โครงการอนุรักษ์ใบลานฯ ในวันและเวลาราชการ ค่าจัดส่ง เล่มละ ๔๐ บาท
โทร.. ๐-๔๓๗๕-๔๔๒๗ ต่อ ๒๐๑๘, ๒๐๒๑