วัดท่าเพลิง
      วันที่ 27-28 มิถุนายน 2551 คณะจัดระบบเอกสารคัมภีร์ใบลานเดินทางไปที่วัดท่าเพลิง บ้านท่าเพลิง ต.เจ้าท่า
อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ เพื่อติดต่อขอเข้าทำความสะอาดและจัดระบบเอกสารคัมภีร์ใบลาน
 
               
        ซึ่งการจัดระบบครั้งนี้มีนิสิตชมรมรักษ์ทางไทย และนิสิตที่สนใจร่วมเดินทาง เพื่อศึกษาและช่วยจัดระบบ
     
               
       
    สภาพเอกสารใบลานก่อนการจักระบบ คัดแยกหมวดหมู่ บางส่วนอยู่ในสภาพที่ชำรุดและปะปนกัน รวมทั้งเอกสารใบลานที่แตกผูก  
       
                     
              ทั้งนี้ ทางวัดได้นำเอกสารการขอเข้าสำรวจซึ่งทางโครงการฯ ได้มอบ ไว้ให้เมื่อคราวออกสำรวจ เมื่อ  . พ.ศ. 2550 ปิดไว้ที่หีบพระธรรม เพื่อระบุถึงหน่วยงานหรือองค์กรที่เคยมีการขอเข้าเยี่ยมชม  
                     
คณะจัดระบบและนิสิตชมรมรักษ์ทางไทยกำลังทำการคัดแยกหมวดหมู่ เอกสารใบลาน
การจัดระบบได้รับความร่วมมือจากพระสงฆ์ และได้รับความสนใจในเอกสารใบลานเป็นอย่างดี
   
  ทำความสะอาดหีบพระธรรมก่อนการนำเอกสาร
ใบลานที่จัดแยกหมวดหมู่และห่อผ้าใหม่เข้าเก็บ
 
   
         
    เอกสารใบลานที่ทำการคัดแยกหมวดหมู่และ
ห่อผ้าใหม่แล้ว
         
                 
  คณะจัดระบบและนิสิตร่วมถ่ายรูปก่อนนำเอกสาร
ใบลานเก็บเข้าหีบ
     
                 
                 
          นำเอกสารใบลานเข้าเก็บในหีบพระธรรม
ที่ทำความสะอาดไว้แล้ว
 
                 
เอกสารใบลานซึ่งนำเก็บเข้าที่เดิม ก่อนปิดฝา และกราบนมัสการลา เจ้าอาวาส และเดินทางกลับ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม