วัดปทุมเกสร
      ในวันที่ 25-26 มิถุนายน 2551 คณะสำรวจได้เดินทางถึงวัด ปทุมเกสร บ้านหนองบัว ตำบลเจ้าท่า อำเภอกมลาไสย
จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อติดต่อขอเข้า ทำการจัดระบบเอกสารใบลาน
 
     
   เมื่อเดินทางไปถึงจึงกราบนมัสการเจ้าอาวาสและขอเข้าทำความสะอาดและจัดระบบ เอกสารใบลานก่อนทำการ
จัดระบบอยู่ในสภาพชำรุดทรุดโทรมขาดการดูแลและเก็บรักษาที่เหมาะสม ซึ่งในการออกจัดระบบครั้งนี้ยังได้รับความร่วมมือจากนิสิตชมรมรักษ์ทางไทยที่สนใจในเอกสารใบลานและการอนุรักษ์ร่วมเดินทางด้วย
     
   
         
   ทำการขนย้ายเอกสารคัมภีร์ใบลานออกจากตู้เพื่อนำมากองรวมกัน ก่อนทำความสะอาดและจัดระบบแยกหมวดหมู่
           
    ทำการจัดระบบ ทำความสะอาดแยกหมวดหมู่  
           
                   
   
   
เมื่อทำความสะอาด แยกหมวดหมู่และห่อผ้าใหม่แล้ว จึงถ่ายรูปร่วมกับเจ้าอาวาส
ก่อนนำเอกสารคัมภีร์ใบลานเข้าเก็บในตู้เก็บตามเดิม