วัดบ้านเมย
              วันที่ ๒๑ – ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๑ เจ้าหน้าที่โครงการอนุรักษ์ใบลานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
      มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ลงพื้นที่จัดระบบเอกสารใบลาน ให้วัดมหาโพธิญาณชัยสถานมงคล บ้านเมย
      ตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
   

วัดมหาโพธิญาณชัยสถานมงคล(บ้านเมย) ต.ดงลิง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์

     
       

  อาคารเสนาสนะ ภายในวัดมหาโพธิญาณชัย
สถานมงคล(บ้านเมย)  ต.ดงลิง อ.กมลาไสย
จ.กาฬสินธุ์

 
       
    

สภาพเอกสารใบลานก่อนทำความสะอาดและจัดระบบ

  

เจ้าหน้าที่โครงการฯกำลังจัดแยกหมวดหมู่ – ทำความสะอาดเอกสารใบลาน – จัดระบบเอกสารใบลาน

หลังจากทำความสะอาดและจัดระบบเสร็จแล้ว  เจ้าหน้าที่โครงฯการถ่ายภาพร่วมกับเจ้าอาวาสในวัด