วัดโนนเมือง
      วันที่ 13 – 14 มิถุนายน 2551 เจ้าหน้าที่โครงการอนุรักษ์ใบลานฯ ได้ลงพื้นที่จัดระบบเอกสารใบลาน ที่วัดโนนเมือง หมู่ 7   ตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย   จังหวัดกาฬสินธุ์  
     
วัดโนนเมือง หมู่ 7 ตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย  จังหวัดกาฬสินธุ์
    เมื่อเจ้าหน้าที่ได้เดินทางไปถึงวัดและเข้าจัดระบบเอกสารใบลานพบว่า เอกสารใบลานได้ถูกจัดเก็บไว้เป็นอย่างดี ห่อด้วยผ้าเหลือง (จีวรพระ) ดังภาพที่ ปรากฏ

เจ้าหน้าที่นำคัมภีร์ใบลานออกจากตู้พระธรรม

 

เจ้าหน้าที่โครงการฯ กำลังอ่านคัมภีร์ใบลาน แยกหมวดหมู่ และทำความสะอาด

   
เจ้าหน้าที่ได้ทำการห่อคัมภีร์ใบลาน หลังจากที่ได้คัดแยกหมวดหมู่และทำความสะอาด
     นอกจากนี้พบบายศรี ที่ชาวบ้านได้ทำเพื่อประกอบพิธีกรรมทางความเชื่อ บายศรี คือ เครื่องเชิญขวัญหรือรับขวัญ ทําด้วยใบตอง รูปคล้ายกระทง เป็นชั้น ๆ มีขนาดใหญ่เล็กสอบขึ้นไปตามลําดับ เป็น 3 ชั้น 5 ชั้น 7 ชั้น หรือ 9 ชั้น มีเสาปักตรงกลางเป็นแกน มีเครื่องสังเวย วางอยู่ในบายศรีและมีไข่ขวัญเสียบอยู่บนยอดบายศรี มีหลายอย่าง เช่น บายศรีตอง บายศรีปากชาม บายศรีใหญ่
             

บายศรี 7 ชั้น

   

หลังจากเจ้าหน้าที่ได้จัดระบบเอกสารใบลานเสร็จแล้ว ได้ถ่ายภาพร่วมกัน