วัดบ้านหนองแปน  ต.หนองแปน อ.กมลาไสย  จ.กาฬสินธุ์
เช้าวันที่ 11 มิถุนายน 2551 คณะสำรวจและจัดระบบเอกสารใบลานได้เดินทางถึง
วัดบ้านหนองแปน ต.หนองแปน อ.กมลาไสย เพื่อติดต่อขอเข้าทำการจัดระบบ
และทำความสะอาด
                           

ต้นลานซึ่งมีการนำมาปลูกขึ้นใหม่เพราะกลัวสูญพันธุ์ และคนรุ่นหลังจะไม่รู้จัก
ภายในบริเวณวัด

                 
                             
               
   

สภาพตู้พระธรรม-หีบพระธรรม ก่อนนำเอกสารใบลานออกมาทำการสำรวจ จัดระบบและทำความสะอาด

 
เมื่อสำรวจรายชื่อ แยกหมวดหมู่ซ่อมแซมและห่อผ้าแล้ว ได้มีการถ่ายรูปร่วมกับเลขาเจ้าคณะตำบล ก่อนการนำเข้าเก็บในหีบพระธรรม