วัดกลางโคกค้อ บ้านโคกค้อ ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด

               

คณะสำรวจและจัดระบบพร้อมด้วยนิสิตที่สนใจเดินทางถึงวัดเพื่อติดต่อขอทำการจัดระบบเอกสารใบลาน

       

ภายในบริเวณวัดมีสิมเก่าซึ่งได้รับการบูรณะ(เปลี่ยนหลังคาจากเกร็ดไม้เป็นกระเบื้อง)ปัจจุบันไม่ใช้แล้ว
เมื่อคณะจัดระบบเดินทางไปถึงได้ทำการขนย้ายเอกสารใบลานซึ่งชำรุดและกระจัดกระจายไม่เป็นหมวดหมู่
ออกจากตู้เก็บเพื่อนำไปจัดระบบ

     

เจ้าหน้าที่โครงการอนุรักษ์ใบลานฯและ นิสิตชมรมรักษ์ทางไทยทำการขนย้ายตู้และเอกสารใบลาน
ออกจากที่เก็บเดิมไปที่ศาลาการเปรียญเพื่อทำความสะอาดและจัดหมวดหมู่

เจ้าหน้าที่ได้ทำความสะอาดจัดหมวดหมู่ และทำการห่อด้วยผ้าขาว

 
 

ร่วมถ่ายรูปกับเจ้าอาวาสก่อนทำการเก็บเอกสารใบลานที่ทำความสะอาดและห่อผ้าขาวแยกหมวดหมู่แล้วกลับเข้าตู้เก็บ