วัดกกต้อง
      เจ้าหน้าที่โครงการอนุรักษ์ใบลานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ลงพื้นที่จัดระบบ
เอกสารใบลาน ให้วัดกกต้อง บ้านกุดบอด ตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ในวันที่ ๙ -
๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๑
 
   

วัดกกต้อง บ้านกุดบอด ตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

สภาพการจัดเก็บคัมภีร์ ใบลานก่อนเจ้าหน้าที่โครงการเข้าจัดระบบ

 

เจ้าหน้าที่โครงการฯได้ทำการขนย้ายคัมภีร์ใบลานเพื่อดําเนินการทำความสะอาด
คัดแยกหมวดหมู่และห่อผ้าขาวตามลำดับต่อไป

 

หลังจากที่ได้ทำการแยกหมวดหมู่แล้วเจ้าหน้าที่ก็ได้ทำการห่อผ้าขาวและมัดด้วยด้ายสีแยกตามหมวดของคัมภีร์ใบลาน

เจ้าหน้าที่ถ่ายภาพร่วมกับพระสงฆ์เมื่อปฏิบัติหน้าที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว