วัดสว่างหัวนาคำ
เจ้าหน้าที่โครงการอนุรักษ์ใบลานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ลงพื้นที่จัดระบบเอกสาร
ใบลาน ให้วัดสว่างหัวนาคำ บ้านหัวนาคำ ตำบลหัวนาคำ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ในวันที่ ๔ – ๕ มิถุนายน ๒๕๕๑

 
                 
วัดสว่างหัวนาคำ บ้านหัวนาคำ ต.หัวนาคำ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
                 
                                                        สภาพการจัดเก็บคัมภีร์ใบลานก่อนเจ้าหน้าที่
                                                                    โครงการเข้าจัดระบบ                                               
                 
   

เจ้าหน้าที่ได้ทำการขนย้ายคัมภีร์ใบลานออก
จากหีบคัมภีร์เพื่อดําเนินการขั้นต่อไป

   

การดําเนินงานคัดแยกหมวดหมู่เอกสารใบลาน

ลักษณะใบลานที่ถูกแยกออกเป็นหมวดหมู่แล้ว

 
ลักษณะใบลานที่ได้ทำการห่อผ้าขาวแล้ว
 

ใบลานที่ผ่านการจัดระบบเรียบร้อยแล้ว

 

คณะทํางานถ่ายภาพร่วมกับพระสงฆ์ในวัด

     
   

นายเลอสันต์ ฤทธิขันธ์ เขียน/เรียบเรียงข่าว/เว็บไซต์