ข่าววันที่21 ม.ค.2547
 

ภาพการสำรวจคัมภีร์ใบลานในเขตพื้นที่อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 21มกราคม 2547

สภาพตู้พระธรรมและคัมภีร์ใบลานวัดกลางโกสุมพิสัยก่อนที่คณะผู้สำรวจจะทำความสะอาด
   
คณะผู้สำรวจกำลังทำความสะอาดตู้พระธรรมและจัดเก็บคัมภีร์ใบลานให้เป็นระเบียบ
   
ผ้าห่อคัมภีร์ใบลานแบบพื้นบ้าน และผู้ห่อคัมภีร์ใบลานแบบกรุงเทพฯ
   

    
วัดมงคลเทพประสิทธ์ บ้านโนนสัง    
   ตำบลหนองบอน

 ผ้าห่อคัมภีร์ใบลานวัดมงคลเทพประสิทธ์ บ้านโนนสัง    
ตำบลหนองบอน

   
          เจ้าอาวาสและคณะผู้สำรวจกำลังทำความสะอาด
          และตรวจสอบชื่อคัมภีร์
                ผ้าห่อคัมภีร์ใบลานซึ่งทำอย่างปรานีตในอดีต 
               และชำรุดไปตามกาลเวลา
   
ใบลานก้อมที่จารด้วยตัวหนังสือสีแดงที่ปรากฏให้เห็นน้อยมาก
คณะผู้สำรวจกราบลากลับมหาวิทยาลัย

เรียบเรียง นายสมัย วรรณอุดร
ถ่ายภาพ ผศ.วีณา วีสเพ็ญ