- - >หัวข้อข่าว  

วัดบูรพา บ้านหนองโน ต.ปอพาน อ.นาเชือกจ.มหาสารคาม

 

**********************

วัดบูรพา บ้านหนองโน ต. ปอพาน อ. นาเชือก จ. มหาสารคาม

    วันที่ 23 – 24 กุมภาพันธ์ 2549 เจ้าหน้าที่โครงการอนุรักษ์ใบลานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ดำเนินการออกภาคสนาม พื่อจัดระบบข้อมูลเอกสารใบลานที่วัดบูรพา บ้านหนองโน ตำบลปอพาน อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม นับเป็นสัปดาห์ที่เจ็ดซึ่งเจ้าหน้าที่โครงการปฏิบัติตามพันธกิจอย่างต่อเนื่องมาทุกสัปดาห์

สภาพใบลานก่อนทำการจัดหมวดหมู่

 

สภาพใบลานก่อนทำการจัดหมวดหมู่

    จากการสำรวจและจัดหมวดหมู่ใบลานพบว่า สภาพใบลานโดยภาพรวมอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นั่นคือ รวมกันเป็นหมวดหมู่และห่อด้วยผ้าห่อคัมภีร์เป็นส่วนมากและปรากฏใบลานที่แตกหมวดกระจัดกระจายมีเพียง 1 ใน 4 ส่วนเท่านั้น จึงง่ายต่อการจัดเก็บให้เป็นระเบียบ และพบว่าผ้าที่ใช้ห่อคัมภีร์ใบลานโดยมากนั้นเป็นผ้าซื่นไหม หรือไหมมัดหมี่ ผ้าขาวม้าไหม ฯลฯ อยู่ในสภาพที่ชำรุดผุพังเป็นจำนวนมาก

เจ้าหน้าที่กำลังจัดแยกหมวดหมู่ใบลานและห่อด้วยผ้าห่อคัมภีร์

    นอกจากนี้ยังปรากฏว่ามีคัมภีร์ใบลานในหมวดต่างๆ ดังนี้ หมวด นิยายนิทานพื้นบ้าน จำนวน 173 ผูก หมวดพระอภิธรรม จำนวน 112 ผูก รวมหลายหมวด จำนวน 65 ผูก ตำนานพุทธศาสนา จำนวน 58 ผูก พระสูตตันตะปิฎก จำนวน 41 ผูก หมวดพระวินัย จำนวน 31 ผูก หมวดชาดก จำนวน 24 ผูก หมวดนิยายธรรม จำนวน 23 ผูก บทสวดมนต์ จำนวน 14 ผูก หมวดฉลองจำนวน 10 ผูก และหมวดธรรมทั้วไป จำนวน 3 ผูก ตามลำดับ

คัมภีร์ใบลานที่ผ่านการจัดหมวดหมู่เรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่โครงการอนุรักษ์ใบลานฯ ถ่ายรูปร่วมกับพระคุณเจ้าในวัด

เจ้าหน้านำคัมภีร์ใบลานจัดเข้าตู้อย่างเป็นระเบียบ

 

***********