กลับหน้าแรก >>

วัดสวนตาล บ้านแก่นท้าว ต.เม็กดำ อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม

 

*********************************

วัดสวนตาลแก่นท้าว ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

     โครงการอนุรักษ์ใบลานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ออกสำรวจและจัดทำบัญชีเอกสารใบลาน ในเขตพื้นที่ ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย ในระหว่างวันที่วันที่ ๑๑-๑๓ เดือนมกราคม พุทธศักราช ๒๕๔๙ ได้สำรวจและจัดทำบัญชีให้วัดบ้านเหล่า ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย เป็นวัดแรก และในสัปดาห์ต่อมาคือ วันที่ ๑๘-๒๐เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ทางโครงการฯได้ประสานงานกับวัดสวนตาลแก่นท้าว ตำบลเม็กดำ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย เพื่อสำรวจและจัดทำบัญชีเอกสารใบลาน ในวันนี้มีชาวบ้านแก่นท้าวมาร่วมประชุม ซึ่งหลายฝ่ายแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ เช่น จะยินยอมในการเปิดโบสถ์เพื่อทำการสำรวจบัญชีครั้งนี้หรือไม่ ทางที่ประชุมชาวบ้านได้มีมติว่า ควรให้ทางวัดและชาวบ้านประชุม พร้อมใจกันก่อนจึงจะสามารถจัดทำบัญชีใบลานได้ โดยจะติดต่อกลับทางโครงการฯ ในโอกาสต่อไป

หอพระวัดสวนตาล
ข้างในหอพระมีพระประธานที่สวยงามมาก

สภาพโบสถ์ที่เก็บเอกสารใบลาน

      วัดสวนตาลแก่นท้าวนี้เป็นวัดที่เก่าแก่วัดหนึ่งในจังหวัดมหาสารคาม จากคำบอกเล่าของชาวบ้านว่า รัชการที่ ๕ ทรงพระราชทาน พระพุทธรูปทองคำ จำนวน ๒ องค์ ถวายแด่หลวงปู่จู และพระราชทานนามว่าพระครูสีหราช ถวายแก่ท่านด้วย ยังความปลาบปลื้มแก่ชาวบ้านแก่นท้าวเป็นอย่างยิ่ง ชื่อเสียงพระครูสีหราช ท่านยังคงมีมนต์ขลังและความศักดิ์สิทธิ์ตราบถึงทุกวันนี้

เหรียญที่ระลึกรุ่นพิเศษ
ด้านหน้า

เหรียญที่ระลึกรุ่นพิเศษ
ด้านหลัง

รูปพระครูสีหราช

เหรียญที่ระลึกรุ่นครบรอบ
สร้างเมืองพยัคฆ์ด้านหน้า

เหรียญที่ระลึกรุ่นครบรอบสร้าง
เมืองพยัคฆ์ด้านหลัง

ปัจจุบันวัดสวนตาลแก่นท้าว อยู่ในสภาพชำรุดทรุดโทรม เนื่องจากขาดการบูรณะ รวมถึงเกิดเหตุการณ์โจรกรรมทรัพย์สินอันมีค่าไปเป็นจำนวนมาก ทำให้ชาวบ้านแก่นท้าวหวาดระแวงในการที่มีคนแปลกหน้าเข้าไปในวัด จึงเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งในการสำรวจและจัดทำบัญชีเอกสารใบลานครั้งนี้ อีกทั้งมีผลกระทบโดยตรงกับมรดกทางวัฒนธรรมอันประเมินค่ามิได้ที่ต้องผุกร่อนตามกาลเวลาโดยไม่มีการดูแลเอาใจใส่เท่าที่ควร

ภาพสำรวจเมื่อ วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๔๗

จากเหตุการณ์โจรกรรมครั้งนั้นจึงเป็นอุทาหรณ์อย่างยิ่งในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่า ที่ต้องได้รับผลกระทบจากมิจฉาชีพและผู้นิยมของโบราณ ทำให้การปฏิบัติงานการสำรวจและจัดทำบัญชีเอกสารใบลานเป็นไปได้ยากยิ่ง ควรส่งเสริมการอนุรักษ์ให้เป็นรูปธรรมและจริงจังเพื่อให้ประชาชนในชาติมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน และมีจิตสำนึกหวงแหนมรดกอันล้ำค่ายิ่ง