- - >หัวข้อข่าว  

วัดโพธิ์ชัย บ้านปอพาน ต.ปอพาน อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม

 

**********************

วัดโพธิ์ชัย บ้านปอพาน ต. ปอพาน อ. นาเชือก จ. มหาสารคาม

    วันที่ 15 – 17 และ 22 กุมภาพันธ์ 2549 เจ้าหน้าที่โครงการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ดำเนินการออกภาคสนามเพื่อจัดระบบข้อมูลเอกสารใบลานที่วัดโพธิ์ชัย บ้านปอพาน ตำบลปอพาน อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม วัดโพธิ์ชัย ตั้งอยู่ที่บ้านปอพาน หมู่ที่ 2 ตำบลปอพาน อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย โดยมีพระอธิการสมจิต กิตติฐาโน เป็นเจ้าอาวาสวัดและรักษาการเจ้าคณะตำบลในปัจจุบันนี้

เจ้าหน้ากำลังลำเลียงใบลานออกจากตู้พระธรรม

สภาพใบลานก่อนทำการจัดหมวดหมู่

สภาพใบลานก่อนทำการจัดหมวดหมู่

    จากการสำรวจและจัดระบบใบลานพบว่าสภาพใบลานที่วัดโพธิ์ชัยอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์หลายฉบับเพราะการเก็บรักษาที่ดี พร้อมทั้งปรากฏผ้าห่อคัมภีร์ซึ่งมีรูปแบบที่หลากหลาย อาทิ ผ้าห่อคัมภีร์ลายขิด รูปคน ช้าง ม้า ลายนาค ลายขอ ฯลฯ ผ้าซิ่นไหม ผ้าซิ่นคั่น และผ้าปักดิ้นทองเป็นลวดลายสวยงาม นอกจากนี้ยังพบว่า ระบบการจัดทำใบลานของวัดมีลักษณะที่ประณีต สวยงาม มีเอกลักษณ์ แสดงให้เห็นภูมิปัญญาของคนรุ่นก่อนได้เป็นอย่างดี

ผ้าขิดลายช้าง ผ้าขิดลายคน

ผ้าขิดลายขอ

ผ้าปักดิ้นทอง

นอกจากนี้ยังปรากฏคัมภีร์ใบลานในหมวดต่างๆ ทั้งหมวดนิยายนิทานพื้นบ้านจำนวน 147 ผูก พระอภิธรรม จำนวน 128 ผูก บทสวดมนต์ จำนวน 102 ผูก พระวินัย จำนวน 85 ผูก นิยายธรรม จำนวน 83 ผูก ฉลอง จำนวน 81 ผูก ตำนานพุทธศาสนา จำนวน 80 ผูก พระสูตตันตปิฎก จำนวน 79 ผูก ชาดก จำนวน 67 ผูก รวมหลายหมวด จำนวน 52 ผูก ตำราโหราศาสตร์ จำนวน 33 ผูก ประเพณีพิธีกรรม จำนวน 29 ผูก ธรรมทั่วไป จำนวน 21 ผูก ตำรายา จำนวน 14 ผูก กฎหมาย จำนวน 9 ผูก โอวาทคำสอน จำนวน 8 ผูก และตำราอักษรศาสตร์ จำนวน 6 ผูก ตามลำดับ

คัมภีร์ใบลานที่จัดแยกหมวดหมู่และห่อด้วย
ผ้าห่อคัมภีร์เรียบร้อยแล้ว

เจ้าหน้าที่โครงการอนุรักษ์ใบลานฯ
ถ่ายรูปร่วมกับเจ้าอาวาสและพระสงฆ์ในวัด

คัมภีร์ใบลานที่ผ่านการจัดเก็บในตู้พระธรรมเรียบร้อยแล้ว

ในการออกภาคสนามเพื่อจัดระบบข้อมูลเอกสารใบลานที่วัดโพธิ์ชัยในครั้งนี้ เจ้าหน้าที่โครงการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานฯ ได้รับการสนับสนุนและการดูแลเอาใจเป็นอย่างดีจากท่านเจ้าอาวาสวัดคือพระอธิการสมจิต กิตติฐาโน ทั้งด้านอาหาร เครื่องดื่ม และของที่ระลึก คณะทำงานรู้สึกซาบซึ้งและขอกราบนมัสการขอบคุณในความกรุณาของพระคุณเจ้าเป็นอย่างยิ่ง

พระอธิการสมจิต กิตติฐาโน มอบของที่ระลึกแก่เจ้าหน้าที่โครงการอนุรักษ์ใบลาน

 

***********