..ประมวลภาพโครงการอบรมอักษรโบราณอีสานสำหรับครู-อาจารย์ จังหวัดมหาสารคาม
..วีดิทัศน์ประมวลภาพโครงการอบรมอักษรธรรมอีสานสำหรับนิสิต วันที่ 29 พ.ค.50 ถึง 3 มิ.ย. 50 ..new
..วีดิทัศน์มอบเกียรติบัตรโครงการอบรมอักษรธรรมอีสานสำหรับนิสิต 6 มิ.ย. 50 . new
......กิจกรรมจัดระบบใบลาน
การออกพื้นที่จัดระบบเอกสารใบลาน วัดบ้านโพธิ์สัย วันที่ 15 มิถุนายน 2550
การออกพื้นที่จัดระบบเอกสารใบลาน วัดอัมพวนาราม วันที่13 มิถุนายน 2550
การออกพื้นที่จัดระบบเอกสารใบลาน วัดศรีชัยมงคล วันที่ 18 พฤษภาคม 2550
การออกพื้นที่จัดระบบเอกสารใบลาน วัดศรีวราหเขต วันที่ 16 พฤษภาคม 2550
การออกพื้นที่จัดระบบเอกสารใบลาน วัดเอกสัตย์บำรุง วันที่ 9 พฤษภาคม 2550
การออกพื้นที่จัดระบบเอกสารใบลาน วัดวารีอุดม บ้านงิ้ว  วันที่ 2 พฤษภาคม 2550
การออกพื้นที่จัดระบบเอกสารใบลาน วัดธงธานี 27 เมษายน 2550
การออกพื้นที่จัดระบบเอกสารใบลาน วัดศรีสว่าง 24 เมษายน 2550
การออกพื้นที่จัดระบบเอกสารใบลาน วัดผดุงวิทยา วันที่ 18-20เมษายน 2550
การออกพื้นที่จัดระบบเอกสารใบลาน วัดแจ่มอารมณ์ วันที่ 4 เมษายน 2550
การออกพื้นที่จัดระบบเอกสารใบลาน วัดวารีอุดม บ้านสังข์ วันที่ 28 - 30 มีนาคม 2550
การออกพื้นที่จัดระบบเอกสารใบลาน วัดเมืองสรวงใหญ่ วันที่ 21 - 23 มีนาคม 2550
การออกพื้นที่จัดระบบเอกสารใบลาน วัดบรมธงไชย วันที่ 14 มีนาคม 2550
การออกพื้นที่จัดระบบเอกสารใบลาน วัดสว่างท่าสี วันที่ 7 มีนาคม 2550