หน้าต่อไป >>
อักษรธรรมที่ให้ดาวน์โหลดมี ๒ แบบ คลิกดูได้ที่หน้าต่อไป "วิธีดาวน์โหลดฟอนด์"

   

                           

                     

       

 

                                  
                               
 
 
ผู้พัฒนาฟอนด์อักษรธรรม นายสัญญา วุฒิสาร นักวิชาการศึกษา โครงการอนุรักษ์ใบลานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ฟอนด์อักษรธรรมที่สร้างขึ้นอยู่ในระหว่างการพัฒนา ท่านผู้สนใจสามารถเสนอความคิดเห็นได้ที่เว็บบอร์ด ,สมุดเยี่ยม หรือส่ง E-mail มาที่ Webmaster
โครงการอนุรักษ์ใบลานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม ๔๔๑๕๐  โทร. ๐๔๓ - ๗๕๔๓๖๙ ต่อ ๒๐๑๘ ,๒๐๒๑
เพื่อความสวยงามของจอภาพควรใช้ text size : medium
ส่งข้อแนะนำ หรือข้อคิดเห็น ได้ที่ : Webmaster