หน้าแรก
อักษรไทยน้อย
พยัญชนะ
สระ
  ดาวน์โหลดอักษรไทยน้อย .  
วีธีพิมพ์ตัวอักษรธรรมบนตำแหน่งคีย์บอร์ด

ดาวโหลดฟอนด์ไทยน้อย

          
        
  
       
 
วีธีพิมพ์ตัวอักษรธรรมบนตำแหน่งคีย์บอร์ด ...
 
ผู้พัฒนาฟอนด์อักษรไทยน้อย นายสัญญา วุฒิสาร นักวิชาการศึกษา โครงการอนุรักษ์ใบลานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ฟอนด์อักษรไทยน้อยที่สร้างขึ้นอยู่ในระหว่างการพัฒนา ท่านผู้สนใจสามารถเสนอความคิดเห็นได้ที่เว็บบอร์ด ,สมุดเยี่ยม หรือ มาที่ Webmaster


โครงการอนุรักษ์ใบลานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม ๔๔๑๕๐  โทร. ๐๔๓-๗๕๔๓๒๑-๔๐ ต่อ ๒๐๑๘, ๒๐๒๑
เพื่อความสวยงามของจอภาพควรใช้ text size : medium ความละเอียดของจอภาพ ๘๐๐ x ๖๐๐ 
ส่งข้อแนะนำ หรือข้อคิดเห็น ได้ที่ : Webmaster