ปิดหน้าต่างนี้

            สนใจเป็นเครือข่าย: นำโค้ดไปติดที่เว็บท่านแล้วอีเมล์แจ้ง
       เราที่ lerson.l@msu.ac.th
คัดลอก Codeคลิกที่นี่

โครงการอนุรักษ์ใบลานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
 
     
อักษรที่จารึกในใบลาน
 
ตัวอักษรธรรม
ดาวโหลดอักษรธรรม
ตัวอักษรไทยน้อย
ดาวโหลดอักษรไทยน้อย
ตัวอักษรขอม
พัฒนาการอักษรโบราณอีสาน
 
บทความที่น่าสนใจ
กาลเวลาของชาวอีสานในอดีต   
ประวัติวัดมหาสารคาม
ตู้พระธรรมเก็บคัมภีร์ใบลาน
ผ้าห่อคัมภีร์ใบลาน
หนังสือผูกหรือหนังสือก้อม
บุคคลสำคัญแวดวงใบลาน
เฮือนอีสานกับความเชื่อในใบลาน
ศิลาจารึก
หนังสือเจียง
สมุดไทย
บุ๊ดซา
 
ความรู้ในใบลาน
 
เว็บลิงค์
เอกสารงานวิชาการของโครงการ
เอกสารและงานวิชาการ
(อริยานุวัตรศึกษา)
เว็บลิงค์
หนังสือแนะนำ
   
ภูมิปัญญาท้องถิ่น :
   สำนึกและจิตวิญญาณล้ำลึก
คุณเข้าชมเป็นคนที่ เริ่มนับ 1/10/51
   
   
 
 
 
 
  ภาพวีดิทัศน์ข่าวททบ.5 สัมภาษณ์ โครงการอนุรักษ์ใบลานภาคตะวัน ออก เฉียงเหนือ มหาวิทยาลัย มหาสารคาม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ลงพื้นที่จัดระบบ วัดศรีบุญเรือง ตำบลสาวะถี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ลงพื้นที่จัดระบบวัดบ้านเหล่าแถม ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
ลงพื้นที่จัดระบบวัดบังบด บ้านหวายหลึม ตำบลพระเจ้า อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
  ประชุม - อบรม - สัมมนา
  วันที่ ๒๖ - ๑ มีนาคม ๒๕๕๒ โครงการสร้างเครือข่ายโรงเรียน เพื่ออนุรักษ์อักษรโบราณอีสาน
วันที่ ๑๔ - ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๒ โครงการอบรมอักษรขอมไทยสำหรับพระสงฆ์
ลงพื้นที่วัดเลียบ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธาน
ดูข่าวทั้งหมด
คลังข้อมูลสำรวจและจัดระบบใบลาน
  วิดีทัศน์ลงพื้นที่จัดระบบเอกสารโบราณ
 
ดูวิดีทัศน์ทั้งหมด
 
 
 
โครงการอนุรักษ์ใบลานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
                                                                                                                                             อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม ๔๔๑๕๐   โทร. ๐๔๓-๗๕๔๔๒๗
                                                                                                                                                                                           เบอร์โทรภายใน. ๒๐๑๘, ๒๐๒๑