@ เอกสารวิชาการ ของโครงการอนุรักษ์ใบลานฯที่จำหน่าย
(สามารถคลิกเพื่อดูภาพขนาดจริงได้)

1.ตำรายา วัดมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม (เล่ม 1)   338 หน้า ราคา 450 บาท

2.ตำรายา วัดมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม    (เล่ม 2)    340 หน้า ราคา 450 บาท


3.
ตำรายา วัดมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม    (เล่ม 3)    266หน้า ราคา 450 บาท4.ตำรายา วัดมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม    (เล่ม 4)    304 หน้า ราคา 450 บาท


5.ตำรายา วัดมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม    (เล่ม 5)    310 หน้า ราคา 450 บาท

 

6.ตำรายา อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 267 หน้า ราคา 450 บาท

 

7.ตำรายาวัดศรีสมพร อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 563 หน้า ราคา 900 บาท

 

8 .ตำรายาอำเภอโกสุมพิสัยและอำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 277 หน้า ราคา 450บาท


9
.ตำรายาวัดท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เล่ม 1
365 หน้า ราคา 500บาท

10
.ตำรายาวัดท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เล่ม 2
293 หน้า ราคา 500บาท
 
ทุกเล่มจัดพิมพ์ด้วยกระดาษ อาร์ดมัน พิมพ์ 4 สี สนใจหนังสือสั่งซื้อได้ที่ โครงการอนุรักษ์ ์ใบลานฯ ในวันและเวลาราชการ ค่าจัดส่ง เล่มละ ๔๐ บาท
โทร.. ๐-๔๓๗๕-๔๔๒๗ ต่อ ๒๐๑๘, ๒๐๒๑