ศิลปะปลายเหล็กจาร

          ศิลปะเป็นคำที่มีความหมายทั้งกว้างและจำเพาะเจาะจง ทั้งนี้ย่อมแล้วแต่ทัศนะของแต่ละคน
แต่ละสมัยที่จะกำหนดแนวความคิดของศิลปะให้แตกต่างกันออกไป หรือแล้วแต่ว่าจะมีใคร
นำคำว่า "ศิลปะ" นี้ไปใช้ในแวดวงที่กว้างหรือจำกัดอย่างไร

ศิลปะ เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น

          ศิลปะ คือ สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น ไม่ได้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ เพราะฉะนั้น ต้นไม้ ภูเขา ทะเล น้ำตก ความงดงามต่าง ๆ ตามธรรมชาติจึงไม่เป็นศิลปะ ดอกไม้ที่เห็นว่าสวยสดงดงามนักหนา ก็ไม่ได้เป็นศิลปะเลย ถ้า หากเรายึดถือตามความหมายนี้แล้ว สิ่งที่มนุษย์สร้างสร้างขึ้นทั้งหลาย ก็ล้วนแล้วแต่เป็นศิลปะทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็น ภาพวาด ภาพพิมพ์ งานปั้น งานแกะสลัก เสื้อผ้าอาภรณ์ เครื่องประดับที่อยู่อาศัย
ยานพาหนะ เครื่องใช้สอย ตลอดจนถึงอาวุธที่ใช้รบราฆ่าฟันกัน ก็ล้วนแต่เป็นศิลปะ

          ศิลปะที่พบในใบลานของบรรพบุรุษอีสานส่วนใหญ่ที่เราพบจะเป็นการจารึกตัวอักษร ที่มีทั้งอักษร อักษร ธรรม อักษรไทยน้อย (ลาว) อักษรขอม อักษรไทยโบราณ ฯลฯ เพื่อบันทึกเรื่องราวต่างให้ผู้คนได้ทราบความหมาย ให้คนทั่วไปได้รู้เรื่องราว และเนื้อหาต่างๆ ในใบลานแล้ว อีกอย่างหนึ่งคือ ภาพต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในใบลานนั้นกรรมวิธีในการทำให้เกิดภาพ ก็ใช้วิธีเดียวกันในการจารึกอักษรก็คือการจาร ก็คือการทำให้เกิดภาพโดยการจาร นั่นก็แสดงให้เห็นถึงบรรพบุรุษในอดีตที่จารใบลานว่า มีความสามารถในการสื่อ โดยมีการนำเอาภาพเพื่อมาประกอบกับตัวอักษรเพื่อที่จะอธิบายให้ผู้ที่ได้มาอ่านทีหลังได้เข้าใจความหมายยิ่ง ๆ ขึ้น แทนที่จะเป็นการตัวอักษรเพียงอย่างเดียว โดยจุดมุ่งหมายของการจารภาพในใบลานแต่ละภาพนั้น ล้วนแล้วแต่มีจุดมุ่งหมายในการนำเสนอหรือนำมาประกอบในเรื่องหรือในเนื้อหาที่ต่างๆ กัน อาทิเช่น

 
ภาพ อธิบายเกี่ยวกับตำนานพระพุทธศาสนา
 
 
 
 
ภาพ อธิบายเกี่ยวกับเรื่องโหราศาสตร์
 
 
 
 
ภาพ แสดงถึงความที่มีความรู้ด้านศิลปะลายไทยของคนจาร
 
 
 
 
ภาพ สัตว์ต่างๆ
ข้อมูล สมัย วรรณอุดร
 เรียบเรียง สัญญา วุฒิสาร
 
โครงการอนุรักษ์ใบลานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม ๔๔๑๕๐ 
โทร. ๐๔๓-๗๕๔๓๒๑-๔๐ ต่อ ๒๐๑๘, ๒๐๒๑
เพื่อความสวยงามของจอภาพควรใช้ text size : medium ความละเอียดของจอภาพ ๘๐๐ x ๖๐๐ 
ส่งข้อแนะนำ หรือข้อคิดเห็น ได้ที่ :
Webmaster