หน้าแรก.. Admin ...เพิ่มกิจกรรม .. ดูกิจกรรมทั้งหมด
 
                              เรื่อง:
Q00013 ประชุมตำรายา 7 ก.พ 55 (ตอบ1293)
Q00012 ประชุม ณ กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ 7 ก.พ 55 (ตอบ1007)
Q00011 นำเสนอข้อมูล 1 คณะ 1 ชุมชน 15 กุมภาพันธ์ 2555 (ตอบ795)
Q00010 ศึกษาแผ่นศิลาจารึก ณ วัดวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร 28-30 มี.ค 55 (ตอบ0)
Q00009 อ.ดร.นิศาชล จำนงศรี นัดสัมภาษณ์ 3 ก.พ 55 (ตอบ84286)
Q00008 เชิญประชุม 23ม.ค55 (ตอบ0)
Q00007 ประเมินคุณภาพภายนอก 17 ม.ค 55 (ตอบ0)
Q00006 ม.ราชภัฏสุรินทร์เข้าศึกษาดูงานเอกสารโบราณ 11 ม.ค 55 (ตอบ1049)
Q00005 ให้ข้อมูลงานประกัน 16-19 ม.ค 55 (ตอบ0)
Q00004 เชิญประชุม เรื่องพิธีการฝ่ายสงฆ์ 13 ธ.ค 54 (ตอบ1029)
Q00003 จัดนิทรรศการ สสจ. จังหวัดร้อยเอ็ด 1-2 ธ.ค 54 (ตอบ3906)
Q00002 เตรียมงานจัดนิทรรศการ สสจ. จังหวัดร้อยเอ็ด 30 พ.ย 54 (ตอบ876)
Q00001 ประชุมบุคลากร 5 หน่วยงาน 28 พฤศจิกายน 2554 (ตอบ1195)
จำนวน : 38 ผู้สนใจ     ขณะนี้อยู่หน้า 2 ในทั้งหมด 2 หน้า - [หน้าแรก ]  [ ย้อนกลับ
กระโดดไปหน้า I 1  2  |