กิจกรรม ปี 46

สำรวจวัดสุวรรณาวาส พร้อมเก็บตัวอย่างใบลาน
วัดดาวดึงส์, วัดศิริบุรีวังแสงและสำนักสงฆ์อิสระธรรมวิเวก
สำรวจวัดโนนสีลา ต.แคน อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
สำรวจวัด ใน ต. ศรีสุข อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม ได้แก่ วัดบวรมงคล วัดปทุมวัน,
   วัดหนองแคน, วัดเกาะแก้วสว่าง, วัดศรีสุข วัดนาดี, วัดโพธิ์ศรี,
สำรวจวัด ที่ ต.เขวาใหญ่ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม ได้แก่ วัดแก้วสว่าง, วัดโพธิ์ศรีสว่าง,
   วัดศรีสง,วัดดอนศรีสะอาด, วัดชมพูนาราม, วัดท่าวารี, วัดศรีสุธรรมาราม, วัดท่าสว่างอารมณ์,
   วัดบ้านดอนเงิน
โครงการอนุรักษ์ใบลานร่วมด้วยนิสิตเอกประวัติศาสตร์ (โครงการวิจัยในภาควิชาประวัติศาสตร์)    
    สำรวจวัดพุทธไชยาราม บ้านเขียบ ต.ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ.มหาสาคาม

อักษรที่จารึกในใบลาน
ตัวอักษรธรรม
ดาวโหลดอักษรธรรม
ตัวอักษรไทยน้อย
ดาวโหลดอักษรไทยน้อย
ตัวอักษรขอม
พัฒนาการอักษรโบราณอีสาน
บทความที่น่าสนใจ
กาลเวลาของชาวอีสานในอดีต
ประวัติวัดมหาสารคาม
ตู้พระธรรมเก็บคัมภีร์ใบลาน
ผ้าห่อคัมภีร์ใบลาน
หนังสือผูกหรือหนังสือก้อม
บุคคลสำคัญแวดวงใบลาน
เฮือนอีสานกับความเชื่อ
   ในใบลาน
ศิลาจารึก
หนังสือเจียง
สมุดไทย
บุ๊ดซา