โครงการอนุรักษ์ใบลานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น คือวิถีชีวิต และจิตวิญญาณแห่งชุมชน  
 
อนุรักษ์ไว้ซึ่งภูมิปัญญาอันล้ำค่าของชาวอีสานที่บันทึกไว้ในเอกสารใบลานและนำวิวัฒนาการสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์ต่อวงวิชาการและประเทศ  
   เรื่อง นกจอกน้อย ปริวรรตโดย นายสมัย วรรณอุดร โครงการอนุรักษ์ใบลานฯ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

   เรื่อง ภูมิปัญญาอีสานจากใบลาน ปริวรรตโดย นายณรงค์ศักดิ์ ราวะรินทร์
โครงการอนุรักษ์ใบลานฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

   เรื่อง ตำราโหราศาสตร์ (พ่อจารย์บัวศรี ศรีสูง) ปริวรรตโดย นายสมัย วรรณอุดร
โครงการอนุรักษ์ใบลานฯ มหาวิทยาลัยมหาสาม
ตำรายาวัดมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม (เล่ม 1) มี 338 หน้า
ตำรายาอำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม  มี 267 หน้า
ตำรายาอำเภอโกสุมพิสัยและอำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม มี 277 หน้า
ตำรายาวัดศรีสมพร อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม มี 563 หน้า
ตำรายาวัดท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เล่ม 1 มี 365 หน้า
 
    รับสมัครงาน
- โครงการอนุรักษ์ใบลานฯเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 1 อัตรา