อักษรที่จารึกในใบลาน
 
ตัวอักษรธรรม
ดาวโหลดอักษรธรรม
ตัวอักษรไทยน้อย
ดาวโหลดอักษรไทยน้อย
ตัวอักษรขอม
พัฒนาการอักษรโบราณอีสาน
 
 
 
 
 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารเสด็จ พระราช ดำเนินทรงเปิดอาคาร เภสัชศาสตร์
พิพิธภัณฑ์คัมภีร์ใบลานวัดมหาชัย ณ ห้องประชุม SC1-100 ณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารเสด็จ พระราช ดำเนินทรงเปิดอาคาร เภสัชศาสตร
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารเสด็จ พระราช ดำเนินทรงเปิดอาคาร เภสัชศาสตร
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารเสด็จ พระราช ดำเนินทรงเปิดอาคาร เภสัชศาสตร
ภาพวีดิทัศน์ ์ข่าวททบ.5 สัมภาษณ์ โครงการอนุรักษ์ใบลานภาคตะวัน ออก เฉียงเหนือ มหาวิทยาลัย มหาสารคาม
     
ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอนุรักษ์ใบลานฯขอเชิญผู้ที่สนใจเข้า ร่วมอบรมโครงการอบรมอักษรขอม ไทยสำหรับนิสิต
โครงการอนุรักษ์ใบลานฯขอเชิญผู้ที่สนใจเข้า ร่วมอบรมโครงการอบรมอักษรขอม ไทยสำหรับนิสิต
โครงการอนุรักษ์ใบลานฯขอเชิญผู้ที่สนใจเข้า ร่วมอบรมโครงการอบรมอักษรขอม ไทยสำหรับนิสิต
ดูข่าวย้อนหลัง
ข่าวกิจกรรม
โครงการอนุรักษ์ใบลานฯขอเชิญผู้ที่สนใจเข้า ร่วมอบรมโครงการอบรมอักษรขอม ไทยสำหรับนิสิต
โครงการอนุรักษ์ใบลานฯขอเชิญผู้ที่สนใจเข้า ร่วมอบรมโครงการอบรมอักษรขอม ไทยสำหรับนิสิต
โครงการอนุรักษ์ใบลานฯขอเชิญผู้ที่สนใจเข้า ร่วมอบรมโครงการอบรมอักษรขอม ไทยสำหรับนิสิต
โครงการอนุรักษ์ใบลานฯขอเชิญผู้ที่สนใจเข้า ร่วมอบรมโครงการอบรมอักษรขอม ไทยสำหรับนิสิต
โครงการอนุรักษ์ใบลานฯขอเชิญผู้ที่สนใจเข้า ร่วมอบรมโครงการอบรมอักษรขอม ไทยสำหรับนิสิต
ดูข่าวย้อนหลัง
ประชุม - อบรม - สัมมนา
โครงการอนุรักษ์ใบลานฯขอเชิญผู้ที่สนใจเข้า ร่วมอบรมโครงการอบรมอักษรขอม ไทยสำหรับนิสิต
โครงการอนุรักษ์ใบลานฯขอเชิญผู้ที่สนใจเข้า ร่วมอบรมโครงการอบรมอักษรขอม ไทยสำหรับนิสิต
โครงการอนุรักษ์ใบลานฯขอเชิญผู้ที่สนใจเข้า ร่วมอบรมโครงการอบรมอักษรขอม ไทยสำหรับนิสิต
โครงการอนุรักษ์ใบลานฯขอเชิญผู้ที่สนใจเข้า ร่วมอบรมโครงการอบรมอักษรขอม ไทยสำหรับนิสิต
โครงการอนุรักษ์ใบลานฯขอเชิญผู้ที่สนใจเข้า ร่วมอบรมโครงการอบรมอักษรขอม ไทยสำหรับนิสิต
โครงการอนุรักษ์ใบลานฯขอเชิญผู้ที่สนใจเข้า ร่วมอบรมโครงการอบรมอักษรขอม ไทยสำหรับนิสิต
ดูข่าวย้อนหลัง